Informační povinnost GDPR – diskusní příspěvky

Společnost 2H C.S. s.r.o. Vás tímto informuje o zpracování vámi poskytnutých osobních údajů v níže uvedeném rozsahu, ve smyslu Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).

 

  1. Účel zpracování – diskusní příspěvky:
   Zveřejnění příspěvku uživatele v diskusi na webu.

   Zpracovávané osobní údaje:

   jméno a příjmení, emailZákonný důvod a doba uložení:

   • Smlouva, doba uložení:
    3 roky, Do vypršení promlčecí lhůty pro případné řešení občanskoprávních sporů.
   • Oprávněné zájmy správce, doba uložení:
    Po dobu trvání oprávněného zájmu, kterým je zobrazení konzistentní diskuse na webu gdpr-dpo.consulting

   Příjemci osobních údajů:

   Vaše osobní údaje mohou být předávány následujícím příjemcům:

   • savana s.r.o. – webhosting – zpracovatel

   Předávání do zahraničí:

   Vaše osobní údaje nebudou předávány do zahraničí.

  2. Kontaktní údaje správce:

   2H C.S. s.r.o., Haškova 996/6, Kopřivnice 742 21, IČ: 25398989
   Halász Tomáš, Email: tomas.halasz@2hcs.cz, Telefon: +420 776 052 219
  3. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
   • požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme
   • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
   • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
   • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů
   • vznést námitku proti zpracování
   • na přenositelnost údajů
   • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

za společnost 2H C.S. s.r.o., Tomáš Halász