Informační povinnost GDPR – aplikace

Společnost 2H C.S. s.r.o. Vás tímto informuje o zpracování vámi poskytnutých osobních údajů v níže uvedeném rozsahu, ve smyslu Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).

 

  1. Účel zpracování – registrace demoverze:
   Pro doručení aktivačního kódu a aktivaci 30. denní demoverze programu 2HCS Fakturace 4. Následně pro jeden kontaktní email pro zjištění spokojenosti.

   Zpracovávané osobní údaje:
   email, IP adresaZákonný důvod a doba uložení:

   • Smlouva, doba uložení:
    3 roky, Do vypršení promlčecí lhůty pro případné řešení občanskoprávních sporů.
   • Oprávněné zájmy správce, doba uložení:
    120 dní, Na serveru webhostingu jsou osobní údaje uloženy po dobu 120 dní aby nedocházelo ke zneužívání 30. denní funkčnosti programu zdarma.

   Příjemci osobních údajů:

   Vaše osobní údaje mohou být předávány následujícím příjemcům:

   • savana s.r.o. – webhosting – zpracovatel

   Předávání do zahraničí:

   Vaše osobní údaje nebudou předávány do zahraničí.

  2. Účel zpracování – registrovaný uživatel aplikace:
   Pro zasílání důležitých informací o používané aplikaci.Zpracovávané osobní údaje:
   jméno a příjmení, email, telefonZákonný důvod a doba uložení:

   • Smlouva, doba uložení:
    3 roky, Do vypršení promlčecí lhůty pro případné řešení občanskoprávních sporů.
   • Oprávněné zájmy správce, doba uložení:
    Po dobu trvání oprávněného zájmu správce, kterým je informovat uživatele aplikace o důležitých novinkách v rámci registrované aplikace.
   • Oprávněné zájmy správce, doba uložení:
    Po dobu trvání oprávněného zájmu, kterým je informovat uživatele o nových aplikacích souvisejících s již využívanou aplikací.

   Příjemci osobních údajů:

   Vaše osobní údaje mohou být předávány následujícím příjemcům:

   • savana s.r.o. – webhosting – zpracovatel
   • Netpetanet s.r.o. – cloudové služby – zpracovatel

   Předávání do zahraničí:

   Vaše osobní údaje nebudou předávány do zahraničí.

  3. Kontaktní údaje správce:
   2H C.S. s.r.o., Haškova 996/6, Kopřivnice 742 21, IČ: 25398989
   Halász Tomáš, Email: tomas.halasz@2hcs.cz, Telefon: +420 776 052 219
  4. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
   • požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme
   • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
   • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
   • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů
   • vznést námitku proti zpracování
   • na přenositelnost údajů
   • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

za společnost 2H C.S. s.r.o., Tomáš Halász