Informační povinnost GDPR – doklady

Společnost 2H C.S. s.r.o. Vás tímto informuje o zpracování vámi poskytnutých osobních údajů v níže uvedeném rozsahu, ve smyslu Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).

 

  1. Účel zpracování – kontaktní údaje:Pro plnění odběratelsko/dodavatelských vztahů.Zpracovávané osobní údaje:

   jméno a příjmení, email, telefon, pozice

   Zákonný důvod a doba uložení:

   • Smlouva, doba uložení:
    3 rokyDo vypršení promlčecí lhůty pro případné řešení občanskoprávních sporů.
   • Oprávněné zájmy správce, doba uložení:Po dobu trvání oprávněného zájmu, kterým je informovat uživatele našich aplikací o dostupnosti nových verzí aplikací.

   Příjemci osobních údajů:

   Vaše osobní údaje mohou být předávány následujícím příjemcům:

   • Netpetanet s.r.o. – cloudové služby – zpracovatel
   • savana s.r.o. – webhosting – zpracovatel
   • Ing. Jiřina Homolová – daňový poradce – správce
   • Jiřina Hejčíková – účetní a mzdová účetní – zpracovatel

   Předávání do zahraničí:

   Vaše osobní údaje nebudou předávány do zahraničí.

 

  1. Účel zpracování – fakturační údaje:Zpracování daňových dokladů přijatých i vydaných.Zpracovávané osobní údaje:

   jméno a příjmení, email, adresa, telefon, IČ a DIČ, číslo účtu

   Zákonný důvod a doba uložení:

   • Právní povinnost, doba uložení:
    5 rokůDle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví – § 31 a § 32
   • Smlouva, doba uložení:
    3 rokyPo dobu do vypršení promlčecí lhůty pro případné řešení občanskoprávních sporů.

   Příjemci osobních údajů:

   Vaše osobní údaje mohou být předávány následujícím příjemcům:

   • savana s.r.o. – webhosting – zpracovatel
   • Jiřina Hejčíková – účetní a mzdová účetní – zpracovatel
   • Netpetanet s.r.o. – cloudové služby – zpracovatel
   • Ing. Jiřina Homolová – daňový poradce – správce

   Předávání do zahraničí:

   Vaše osobní údaje nebudou předávány do zahraničí.

 

 1. Kontaktní údaje správce:2H C.S. s.r.o., Haškova 996/6, Kopřivnice 742 21, IČ: 25398989Halász Tomáš, Email: tomas.halasz@2hcs.cz, Telefon: +420 776 052 219

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů
 • vznést námitku proti zpracování
 • na přenositelnost údajů
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

za společnost 2H C.S. s.r.o., Tomáš Halász